CÁC ĐIỀU KHÁC

Giới thiệu bạn bè

Nếu bạn hài lòng với nền tảng chúng tôi và muốn kiếm một số tiền hoa hồng ngoài giao dịch của riêng bạn, bạn có thể tham gia chương trình “ Giới thiệu bạn bè” của chúng tôi. Các yêu cầu và các bước như sau:

  1. Bạn phải là khách hàng nạp tiền giao dịch và thời gian giao dịch không dưới 1 tuần.
  2. Chia sẻ link đăng ký cho bạn bè, khi bạn đó đăng ký hãy điền tài khoản MT4 bạn vào chỗ mã khuyến mại.
  3. Khi bạn giới thiệu ít nhất 3 khách hàng , bạn có thể đăng ký trở thành IB trên trung tâm thành viên.
  4. Chúng tôi sẽ xem xét và phê duyệt trong vòng 1 ngày làm việc. Sau khi trở thành IB miễn là bạn bè của bạn giao dịch, tài khoản MT4 bạn sẽ tự động nhận được hoa hồng giao dịch hàng ngày.

Nếu bạn còn gì thắc mắc, vui lòng tư vấn với nhân viên dịch vụ khách hàng online hoặc gửi email đến [email protected] để được hỗ trợ.

High Risk Investment Warning: Derivative ophons trading involve significant investment risk, we strongly recommend that you read and understand the terms and conditions. Although every independent risk derivative options trading are flxed. However being a trader,the investment operation is flexible,which may cause you to lose partially or all of the original investment, especially if the trader invest on single online trading product. We strongly recommend investors to choose an appropriate tradiing method and asset management make good control of consecutive trading and total investment.

Regional Restrictions:We does not provide services to residents of the United States, British Columbia, Canada, Australia, Belgium, France, etc.

Copyright 2020. All Rights Reserved