TRUNG TÂM DẠY HỌC

Giao dịch ngắn hạn

Giao dịch ngắn hạn là gì?

Khi bạn nghe nói cụm từ “giao dịch”, bạn đầu tiên suy nghĩa đến gì? Có lẽ là con số, chỉ số thay đổi liên tục, báo giá và lợi nhuận khó tính toán. Một từ khác là “phức tạp”. Trước khi giao dịch ngắn hạn gia nhập thị trường, sự thực là như vậy. Nhưng hiện nay bạn có thể thu lợi trong giao dịch ngắn hạn mà không cần nắm bắt kinh tế học. Giao dịch ngắn hạn là một phương thức đầu tư, muốn nắm bắt nó nhanh cũng không dễ. Bạn cần dành thời gian đi tìm hiểu nguyên tắc thao tác nó, làm thế nào để đưa ra dự đoán chính xác và thu được lợi nhuận to lớn. Nhưng quy trình đó dễ hơn giao dịch khác ví dụ như giao dịch ký quỹ ngoại hối.

Trong các hình thức giao dịch đa số, người đầu tư thực tế là mua một loại tài sản, lợi nhuận và thua lỗ đó dựa vào sự thay đổi về giá trị trong thời gian khác nhau. Ở mặt khác, trong giao dịch ngắn hạn thì không mua sản phẩm thực tế. Nguyên tắc cơ bản của giao dịch ngắn hạn rất dễ: người giao dịch đưa ra dự đoán về xu hướng giá cả của tài sản dựa trên xu thế thị trường và yếu tố khác. Các cặp tiền tệ, hàng hóa, chỉ số là tài sản phổ biến nhất.

 

Làm thế nào để tiến hành giao dịch ngắn hạn?

Giao dịch ngắn hạn được các nhà giao dịch yêu thích, một trong những lý do là sự đơn giản trong quy trình của nó: chỉ cần đưa ra dự kiến hai loại: người giao dịch chỉ cần quyết định giá tài sản đã chọn là lên hay xuống. Sau đó chọn hạn ngạch muốn đầu tư và thời gian đến hạn của giao dịch. Người giao dịch có thể thu lợi từ tỷ lệ lợi nhuận. Tỷ lệ lợi nhuận đó đã được xác nhận trước khi bắt đầu giao dịch quyền chọn. Điều này làm cho kết quả giao dịch rõ ràng. 

Ví dụ, một người giao dịch cho rằng tỷ lệ giá trị của cặp tiền EURUSD sẽ tăng lên trong hai tiếng đồng hồ, quyết định đầu tư 100USD và tỷ lệ lợi nhuận là 80%. Nếu giá trị có lên sau 2 tiếng đồng hồ thì người đó sẽ kiếm được 180$ và được gửi vào tài khoản của nó. Nếu giá trị xuống thì thua lỗ hết 100$ đầu tư ban đầu. Lợi nhuận minh bạc, rủi ro có thể kiểm soát, đơn giản và trực tiếp, không cần biến động giá lớn.

High Risk Investment Warning: Derivative ophons trading involve significant investment risk, we strongly recommend that you read and understand the terms and conditions. Although every independent risk derivative options trading are flxed. However being a trader,the investment operation is flexible,which may cause you to lose partially or all of the original investment, especially if the trader invest on single online trading product. We strongly recommend investors to choose an appropriate tradiing method and asset management make good control of consecutive trading and total investment.

Regional Restrictions:We does not provide services to residents of the United States, British Columbia, Canada, Australia, Belgium, France, etc.

Copyright 2020. All Rights Reserved